3498261 1 org 300x300Nationale Hypotheek Garantie is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een hypotheek afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Nationale Hypotheek Garantie houdt in dat bij het afsluiten van een hypothecaire lening de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen borg staat voor de lening. De geldnemer betaalt aan de NHG hiervoor een borgtochtprovisie, een eenmalig bedrag (in 2023 0,6%). Geldvertrekkers geven aan geldleners met een NHG een korting op de hypotheekrente, tussen de 0,3 en 0,8 procentpunt.

Wanneer de geldnemer de lening niet meer kan betalen, wordt de geldverstrekker door het fonds betaald. De geldnemer is daarmee niet uit de problemen; deze is nog steeds aansprakelijk, alleen heeft nu te maken met de Stichting als schuldeiser. Wanneer de reden van “verplichte verkoop” met een restschuld echtscheiding, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of het overlijden van iemands partner is en de geldnemers hebben gezorgd voor het beperken van het verlies, kan de stichting de schuld kwijtschelden.

Toch is het in het voordeel van de geldnemer om de borgtochtprovisie te betalen en een NHG af te sluiten. Omdat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant staat voor de lening weet de geldgever 100% zeker dat de lening afbetaald wordt. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) staan op hun beurt garant voor de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen; het risico is dus verwaarloosbaar.

NHG kan worden afgesloten tot maximaal € 405.000,-- (2023). De NHG is ook mogelijk in het geval van bijlenen of een 2e hypotheek; voorwaarde is wel dat het geld aangewend wordt voor ‘kwaliteitsverbetering’ (bijvoorbeeld verbouwen) of voor het aankopen van de grond of erfpacht. Consumptieve leningen kunnen dus niet met NHG afgesloten worden. Vanaf 17 september 2009 was er een tijdelijke kostengrens van € 350.000,-. Deze is inmiddels verhoogd. Deze kostengrens was echter enkel van toepassing voor de aankoop van een woning, niet voor kwaliteitsverbetering.

VOOR EEN INDICATIEVE BEREKENING VAN DE MAXIMALE HYPOTHEEK ONDER NHG-NORMEN, ZIE DE NHG-SNELTOETS.