Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst bijgaande informatie te verstrekken.
Op alle diensten die door van der Meer Financiële Diensten worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

Informatie over onze dienstverlening

Naam:  van der Meer Financiële Diensten
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres:  Enkweg 16
Telefoon: 0525-686116
Mobiel: 06-45692174
Woonplaats: 8081 RS Elburg
Fax: 084-8672054
Website: www.vandermeerfd.nl

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12039838
Aard van dienstverlening
Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

Schadeverzekeringen
Levensverzekeringen
Hypotheken
Spaar- en beleggingsrekeningen
Pensioen
Lijfrenteverzekeringen

In onze advisering betrekken wij in voorkomende situaties ook de mogelijkheid van Spaarrekening Eigen Woning, Beleggingsrecht Eigen Woning en Lijfrentespaarrekening.

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:
Stichting Klachteninstituut Financiële dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.

Onafhankelijk

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken, verzekeraars of hypotheekverstrekkers.

Zelfstandig

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Daarnaast werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf welke dat zijn. Wij zijn volledig vrij in onze advisering. De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.
Op de diensten die ons worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden voorvan der Meer Financiële Diensten van toepassing.

Beloning

Bij van der Meer Financiële Diensten kunt u kiezen uit drie verschillende vormen voor de beloning.

Provisie

Voor het adviseren over en bemiddelen bij de totstandkoming van het product ontvangt van der Meer Financiële Diensten provisie van de maatschappij met wie u na bemiddeling door van der Meer Financiële Diensten een overeenkomst zal sluiten. Deze provisie zal door de maatschappij worden verdisconteerd in de aan u in rekening te brengen afsluitkosten/premies.
U krijgt vooraf aan ons advies volledige transparantie in de werkzaamheden die wij voor u verrichten. Van der Meer Financiële Diensten werkt volledig transparant.

Uurtarief

Het aantal uren die wij besteden aan het tot stand brengen van de door u gekozen producten, wordt rechtstreeks aan u gefactureerd. Het tarief bedraagt € 125,- per uur. Hiervan wordt door ons een overzicht verstrekt.
Van der Meer Financiële Diensten zal vooraf aan het advies volledige transparantie geven in de werkzaamheden die voor u worden verricht. In het geval van hypotheekbemiddeling, heeft u de keuze of dit door de notaris zal worden voldaan of door uzelf.

Vast bedrag (fixed fee)

Voor het advies wordt vooraf een vast bedrag afgesproken. U krijgt vooraf aan het advies volledige transparantie in de werkzaamheden die van der Meer Financiële Diensten zal verrichten. In het geval van hypotheekbemiddeling, heeft u de keuze of dit door de notaris zal worden voldaan of door opdrachtgever zelf.

Intrekken opdracht

Indien u op enig moment nadat van der Meer Financiële Diensten zijn werkzaamheden heeft aangevangen, om welke reden dan ook, besluit om van verdere gebruikmaking van de dienstverlening van opdrachtnemer af te zien en de opdracht intrekt, bent u een honorarium van € 125,- per uur aan de opdracht besteed uur aan opdrachtnemer verschuldigd.

Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u vinden op www.vandermeerfd.nl of door ze bij uw adviseur op te vragen.