SocialekoopjpgVeel mensen willen wel een eigen woning bezitten, maar helaas is dit niet voor iedereen weggelegd. De crisis heeft ervoor gezorgd dat geldverstrekkers minder makkelijk een hypotheek verstrekken en dat het maximaal te lenen bedrag op basis van het inkomen flink is afgenomen. Vooral mensen met een lager inkomen kunnen moeilijk een woning kopen. Sociale Koop kan de wens tot het kopen van een eigen woning wellicht toch bereikbaar maken. Met deze koopconstructie kunt u namelijk zelf bepalen hoeveel van de koopprijs u gaat betalen.

Sociale Koop wordt aangeboden door verschillende woningcorporaties en is hierdoor niet in heel Nederland verkrijgbaar.
Wanneer u via Sociale Koop een woning koopt, dan koopt u alleen dat deel van het huis wat u kunt betalen. Er is wel een minimaal bedrag dat u moet inleggen. De hoogte van dit bedrag verschilt per woningcorporatie. Deze eis wordt gesteld omdat er anders wettelijk gezien geen sprake is van een eigen woning.

Bij Sociale Koop bepaalt u als koper dus zelf welk deel u van de koopprijs betaalt. Zo heeft u invloed op de hoogte van uw woonlasten. Hoeveel u als starter kunt betalen is natuurlijk ook afhankelijk van het inkomen. Over het gedeelte waarvan u eigenaar bent profiteert u van de waardeontwikkeling van de woning. Het resterende bedrag dient later betaald te worden, als de woning wordt verkocht bijvoorbeeld.

Het restbedrag

Het restbedrag wordt jaarlijks aangepast aan de waardeontwikkeling van het onroerend goed. Hiervoor gebruikt gemaakt van de Woningwaarde-Index. Deze index wordt gebaseerd op objectieve verkoopcijfers ontleend aan het Kadaster. Zijn de prijzen van verkochte koopwoningen in uw regio gestegen, dan moet u dus meer terug betalen aan de corporatie.

building

Een woning kopen

Op de volgende pagina’s leest u meer over het aankopen en financieren van uw nieuwe woning

LEES MEER

streetview

De starterslening

De Starterslening, aangeboden door SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) ...

LEES MEER

money

Koopsubsidie

Koopsubsidie, een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten voor mensen met een laag inkomen.

LEES MEER

yelp

Koopgarant

Koopgarant wordt ook wel aangeduid als vorm van 'Verkoop onder Voorwaarden'

LEES MEER